• Nerviërsstraat 93, 1730 Asse

 • Jaguar logo Land Rover logo

  Van Vaerenbergh

  Algemene voorwaarden

  Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website www.vanvaerenberghmobility.be toegankelijke diensten van André Automotive NV.

  Sinds: december 2020

  Lees deze voorwaarden alstublieft aandachtig, voordat u gebruikmaakt van de website en diensten van André Automotive NV. Door het gebruik van onze website of onze diensten, verklaart u dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en hieraan verbonden bent.

  § 1 Algemene zaken en contract

  (1) De internetsite www.vanvaerenberghmobility.be is een website, dat onder het domein van André Automotive NV, gelegen in Nerviërsstraat 93, 1730 Asse (hierna „VAN VAERENBERGH“ of „Wij“). Met deze website willen wij consumenten en andere bezoekers (hierna “gebruiker”) over onze website en diensten informeren.

  (2) Onze website biedt gebruikers de mogelijkheid om bepaalde voertuiggegevens in te vullen, om vervolgens een online-taxatie van zijn voertuig te krijgen. De online-taxatie is geheel vrijblijvend.

  (3) De huidige algemene voorwaarden (hierna “AGV”) gelden voor het gebruik van onze website en diensten. Deze AGV zijn bindend en worden in elk geval gehanteerd. Wij behouden ons het recht om deze AGV op elk moment en zonder het noemen van redenen te veranderen.

  § 2 Online-taxatie

  (1) Onze website biedt gebruikers de mogelijkheid om bepaalde voertuiggegevens in te vullen, om vervolgens een online-taxatie van zijn voertuig te krijgen. De online-taxatie dient slechts als informatie over een mogelijke verkoopprijs voor uw voertuig.

  (2) De online-taxatie van onze website vormt geen bindend koopaanbod van VAN VAERENBERGH, noch een bindend verkoopsbod van de eigenaar van het voertuig.

  (3) Iedere taxatie, die online wordt verkregen of per email naar de gebruiker wordt gestuurd, is gebaseerd op de door de gebruiker ingevoerde gegevens van het voertuig.

  § 3 Gebruikersrechten

  (1) Gebruikers hebben in het kader van deze gebruikersvoorwaarden het recht om een kopie te maken van het online-taxatie formulier, wat door VAN VAERENBERGH is samengesteld.

  (2) Het gebruik is uitsluitend toegestaan voor individueel en niet-commerciële doeleinden. Gebruikers mogen de online gegevens noch volledig, noch gedeeltelijk voor de opbouw van een eigen database in iedere mediale vorm en/of voor commerciële doeleinden te gebruiken.

  (3) Het is verboden ongepast gebruik te maken van onze diensten en ons hierbij te belemmeren.

  (4) Gebruikers mogen zonder onze schriftelijke toestemming geen onderdelen van onze diensten extraheren en/of hergebruiken. In het bijzonder mogen gebruikers zonder de schriftelijke toestemming van VAN VAERENBERGH geen data mining, geen robots of vergelijkbare dataverzamelaars gebruiken, om alle wezenlijke onderdelen van onze diensten voor hergebruik te extraheren.

  (5) De integratie of andere verbinding in onze dienstverlening, zonder schriftelijke toestemming van VAN VAERENBERGH is niet toegestaan.

  (6) Presentatie en functionaliteit van onze diensten kunnen verschillen per apparaat – bijvoorbeeld via de internetsite of via de mobiele telefoon. Het ligt aan de techniek in hoeverre u gebruik kunt maken van de functies van onze website.

  (7) De gebruiker verleent VAN VAERENBERGH het onbeperkte en overdraagbare recht om de inhoud, die de gebruiker aan VAN VAERENBERGH overgedragen heeft, zoals voertuiggegevens en foto’s in het kader van de taxatie van een voertuig in een vestiging van VAN VAERENBERGH, online en offline te gebruiken.

  § 4 Vrijwaring

  Wij staan niet garant voor technische mankementen. Met name voor de constante en ononderbroken beschikbaarheid van de website of voor de correcte weergave door de van de gebruiker ingevoerde inhoud.

  § 5 Privacybeleid

  Voor meer informatie i.v.m. het privacybeleid, consulteer: https://www.landroverasse.be/nl/privacy-policy/.

  § 6 Aansprakelijkheidsbeperking

  Het kan niet gegarandeerd worden, dat het informatieaanbod te allen tijde en foutloos beschikbaar wordt gesteld. De toegang tot vanvaerenberghmobility.be kan bij gelegenheid onderbroken of beperkt zijn, om een reparatie, onderhoud of het invoeren van nieuwe diensten mogelijk te maken. Wij proberen om de frequentie en duur van deze onderbrekingen of beperkingen zo veel mogelijk in te perken. De beschikbaar gestelde informatie van nuautoverkopen.be wordt zorgvuldig samengesteld. Een garantie voor de correctheid, volledigheid en actualiteit wordt echter niet gegeven. Het gebruik is op eigen risico. Een onbeperkte aansprakelijkheid geldt alleen voor schade die door VAN VAERENBERGH, zijn wettelijke vertegenwoordigers, werknemers of persoonlijke assistentie, opzettelijk of door grove nalatigheid, worden veroorzaakt. In het geval van letsel door lichte nalatigheid van alleen niet-essentiële plichten is VAN VAERENBERGH niet aansprakelijk. In de overige gevallen is de aansprakelijkheid voor schade door lichte nalatigheid beperkt tot datgene waar normaal gesproken rekening mee gehouden moet worden. De aangegeven aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet voor schade met betrekking tot overlijden, het lichaam of gezondheid, noch voor overige schade, die op overmacht berusten.

  § 7 Lopend krediet of financiering

  (1) Indien de verkoper een lopend krediet en/of onderpand heeft op het voertuig dat hij/zij wenst te verkopen is hij/zij hiertoe verplicht dit uiterlijk, vrijwillig en aan het begin van een taxatie te vermelden. Zelfs indien hij/zij hier niet expliciet naartoe gevraagd is.

  (2) Hij/zij is bovendien verplicht hiertoe het officiële openstaande saldo kenbaar te maken door middel van een officiële schriftelijke verklaring (of afbetalingstabel) van de betrokken kredietmaatschappij of financieringsinstelling en het invullen van een volmacht voor het opvragen van het betreffende dossier.

  (3) Het niet doorgeven of bewust achterhouden van dergelijke informatie of documenten geeft recht tot een onherroepelijke annulatie van de overeenkomst alsook een schadevergoeding voor alle commerciële, economische en juridische kosten en risico’s.

  § 8 Auteursrecht en licenties

  (1) Alle handelsmerken, logo’s, teksten, afbeeldingen en andere gegevens op onze website zijn auteursrechtelijk beschermd. De verandering, verdere verwerking en gebruik van media in alle soorten is strikt verboden. Een ander gebruik is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van ons.

  (2) Het ongeoorloofde gebruik van onze informatie, zoals logo’s of handelsmerken van derden, die op onze website getoond worden, schenden onze rechten en de rechten van derden. Dit is niet toegestaan.

  § 9 Overige bepalingen

  Zou een bepaling van deze algemene voorwaarden niet uitvoerbaar zijn of worden, dan blijft de rechtsgeldigheid van de overige reglementen onberoerd. In plaats van de onuitvoerbare regel geldt een werkzame bepaling die voor beide partijen economisch het bevredigendst is.

  § 10 Toepasselijk recht, plaats van handeling en rechtelijke positie

  Uitsluitend het recht van het Koninkrijk België geldt. Plaats van handeling en rechtelijke positie is Asse.